Tin tức
Vị trí tuyển dụng: 04 nhân viên kinh doanh, 02 kế toán, 02 lái xe, 05 nhân viên giao nhận hàng, 02 bảo vệ.